معنی و ترجمه کلمه فاقد قوه جنسى کردن به انگلیسی فاقد قوه جنسى کردن یعنی چه

فاقد قوه جنسى کردن

desex
desexualize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها