معنی و ترجمه کلمه فاقد نبوغ و ابتکار به انگلیسی فاقد نبوغ و ابتکار یعنی چه

فاقد نبوغ و ابتکار

stereotyped

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها