معنی و ترجمه کلمه فاقد نشان زندگى به انگلیسی فاقد نشان زندگى یعنی چه

فاقد نشان زندگى

azoic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها