معنی و ترجمه کلمه فانسقه به انگلیسی فانسقه یعنی چه

فانسقه

cartrige belt

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها