معنی و ترجمه کلمه فترت به انگلیسی فترت یعنی چه

فترت

interregnum
interval
recess

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها