معنی و ترجمه کلمه فتیله گذاشتن در به انگلیسی فتیله گذاشتن در یعنی چه

فتیله گذاشتن در

fuse


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها