معنی و ترجمه کلمه فتیله گذاشتن در به انگلیسی فتیله گذاشتن در یعنی چه

فتیله گذاشتن در

fuse

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها