معنی و ترجمه کلمه فخر کردن به انگلیسی فخر کردن یعنی چه

فخر کردن

brag
glory

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها