معنی و ترجمه کلمه فراتراویدن به انگلیسی فراتراویدن یعنی چه

فراتراویدن

transpire

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها