معنی و ترجمه کلمه فراخواندن به انگلیسی فراخواندن یعنی چه

فراخواندن

evoke
muster
recall
summon

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها