معنی و ترجمه کلمه فراخوانى با نتیجه به انگلیسی فراخوانى با نتیجه یعنی چه

فراخوانى با نتیجه

call by result

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها