معنی و ترجمه کلمه فرازیاب به انگلیسی فرازیاب یعنی چه

فرازیاب

altimeter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها