معنی و ترجمه کلمه فراست به انگلیسی فراست یعنی چه

فراست

acumen
flair
insight
intelligence
intuition
penetration
percipience
perspicacity
sagacity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها