معنی و ترجمه کلمه فرا فرستى به انگلیسی فرا فرستى یعنی چه

فرا فرستى

transmission

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها