معنی و ترجمه کلمه فرتوتى به انگلیسی فرتوتى یعنی چه

فرتوتى

decrement
decrepitude


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها