معنی و ترجمه کلمه فردیت تفکر به انگلیسی فردیت تفکر یعنی چه

فردیت تفکر

subjectivism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها