معنی و ترجمه کلمه فرسوده کردن زمین به انگلیسی فرسوده کردن زمین یعنی چه

فرسوده کردن زمین

peneplain
peneplane

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها