معنی و ترجمه کلمه فرضیه و فلسفه ى عرضى به انگلیسی فرضیه و فلسفه ى عرضى یعنی چه

فرضیه و فلسفه ى عرضى

accidentalism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها