معنی و ترجمه کلمه فرضیه ى فلسفه ى به انگلیسی فرضیه ى فلسفه ى یعنی چه

فرضیه ى فلسفه ى

activism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها