معنی و ترجمه کلمه فرفیون به انگلیسی فرفیون یعنی چه

فرفیون

euphorbia
spurge

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها