معنی و ترجمه کلمه فرق گذاشتنى به انگلیسی فرق گذاشتنى یعنی چه

فرق گذاشتنى

differentiable
distinguishable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها