معنی و ترجمه کلمه فرمانبردار به انگلیسی فرمانبردار یعنی چه

فرمانبردار

biddable
obedient
obsequious
subordinate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها