معنی و ترجمه کلمه فرنى و حریره و مانند آن به انگلیسی فرنى و حریره و مانند آن یعنی چه

فرنى و حریره و مانند آن

flummery

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها