معنی و ترجمه کلمه فرهنگ فرعى به انگلیسی فرهنگ فرعى یعنی چه

فرهنگ فرعى

subculture

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها