معنی و ترجمه کلمه فرهنگ پذیرفتن به انگلیسی فرهنگ پذیرفتن یعنی چه

فرهنگ پذیرفتن

acculturate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها