معنی و ترجمه کلمه فرهنگ یونانى به انگلیسی فرهنگ یونانى یعنی چه

فرهنگ یونانى

grecism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها