معنی و ترجمه کلمه فرهیخت پذیر به انگلیسی فرهیخت پذیر یعنی چه

فرهیخت پذیر

trainable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها