معنی و ترجمه کلمه فروختن به انگلیسی فروختن یعنی چه

فروختن

hawk
market
monger
sell
vend

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها