معنی و ترجمه کلمه فرود آمدن به انگلیسی فرود آمدن یعنی چه

فرود آمدن

alight
descend
ground
perch
shore

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها