معنی و ترجمه کلمه فرورفتن به انگلیسی فرورفتن یعنی چه

فرورفتن

founder
merge
stick

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها