معنی و ترجمه کلمه فرورویه به انگلیسی فرورویه یعنی چه

فرورویه

undersurface

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها