معنی و ترجمه کلمه فروریختنى به انگلیسی فروریختنى یعنی چه

فروریختنى

collapsible

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها