معنی و ترجمه کلمه فروریختگى به انگلیسی فروریختگى یعنی چه

فروریختگى

shake down

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها