معنی و ترجمه کلمه فروساخت به انگلیسی فروساخت یعنی چه

فروساخت

catabolism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها