معنی و ترجمه کلمه فروشنده مغازه به انگلیسی فروشنده مغازه یعنی چه

فروشنده مغازه

clerk
salesclerk

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها