معنی و ترجمه کلمه فروشنده کامپیوتر به انگلیسی فروشنده کامپیوتر یعنی چه

فروشنده کامپیوتر

computer salesman

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها