معنی و ترجمه کلمه فروشى به انگلیسی فروشى یعنی چه

فروشى

disposability
sales

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها