معنی و ترجمه کلمه فروشگاه یا رستوران به انگلیسی فروشگاه یا رستوران یعنی چه

فروشگاه یا رستوران

canteen

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها