معنی و ترجمه کلمه فروشگاه یا رستوران به انگلیسی فروشگاه یا رستوران یعنی چه

فروشگاه یا رستوران

canteen

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها