معنی و ترجمه کلمه فروع به انگلیسی فروع یعنی چه

فروع

fixing
minutie

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها