معنی و ترجمه کلمه فرومایگى به انگلیسی فرومایگى یعنی چه

فرومایگى

brassiness
lowlihead
lowliness

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها