معنی و ترجمه کلمه فروننشسته به انگلیسی فروننشسته یعنی چه

فروننشسته

unsettled

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها