معنی و ترجمه کلمه فرویش به انگلیسی فرویش یعنی چه

فرویش

indolence

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها