معنی و ترجمه کلمه فرو رفتن به انگلیسی فرو رفتن یعنی چه

فرو رفتن

dive
immerge
sink

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها