معنی و ترجمه کلمه فرو رونده در گوشت به انگلیسی فرو رونده در گوشت یعنی چه

فرو رونده در گوشت

ingrowing

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها