معنی و ترجمه کلمه فرو ریزى به انگلیسی فرو ریزى یعنی چه

فرو ریزى

downpour
landslip

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها