معنی و ترجمه کلمه فرو ننشاندنى به انگلیسی فرو ننشاندنى یعنی چه

فرو ننشاندنى

inextinguishable
insuppressible

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها