معنی و ترجمه کلمه فریبنده به انگلیسی فریبنده یعنی چه

فریبنده

alluring
attractive
captious
catching
charmer
charming
deceptive
delusive
delusory
enticing
glamorous
ravishing
sleekit
sophisticate
tempter
winning
witch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها