معنی و ترجمه کلمه فریبکارى به انگلیسی فریبکارى یعنی چه

فریبکارى

japery
skin game

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها