معنی و ترجمه کلمه فریبکار به انگلیسی فریبکار یعنی چه

فریبکار

defrauder
japer
thimblerigger
tortuous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها