معنی و ترجمه کلمه فریب خوردگى به انگلیسی فریب خوردگى یعنی چه

فریب خوردگى

amusement
deception

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها