معنی و ترجمه کلمه فریب دادن به انگلیسی فریب دادن یعنی چه

فریب دادن

bob
cheat
deceive
delude
diddle
dissimulate
doin
fob
fool
hoodwink
hornswoggle
hum
humbug
jape
mislead
mump
shortchange
thimblerig

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها